Home > nieuws

10 april 2018 - Uit de bestuursvergadering (van 9 april 2018)

Deze wederom goed gevulde vergadering werd geopend met de mededeling dat Jantje Beton het ALC toekomende bedrag al heeft overgemaakt. Ondertussen loopt de volgende actie - Rabobank Clubkas Campagne - alweer.

De afgelopen maand zijn door bestuursleden informatieavonden bijgewoond mbt nieuwe spelvormen voor de pupillen en een clubbreed trainingsprogramma. De commissie kledingfonds heeft verslag gedaan van het gesprek met een vertegenwoordiger van Puma en verder is er gesproken over de inning van de contributie en wat ClubCollect voor ALC kan betekenen. Dit wordt de komende maand nader bekeken.

Tijdens de grote schoonmaak-/opruimactie zijn veel oude dia's boven water gekomen en er wordt gekeken hoe deze gedigitaliseerd kunnen worden.

Tot slot zijn de vragen van de Verenigingsmonitor N-H (uitgezet door de gemeente Medemblik) doorgenomen, zodat die vragenlijst ingeleverd kan worden.

De volgende vergadering is vastgesteld op dinsdag 8 mei om 20.00 uur.

/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/=/=

14 februari 2018 - Uit de bestuursvergadering (van 13 februari 2018)

Ter tafel kwamen weer een hele vracht aan onderwerpen.

Een kleine “greep“ daaruit oa de Collecte Jantje Beton (zie ook het nieuwsitem 13 februari), jeugdtraining in de zaal van Dorpshuis De Nieuwe Haven voor de allerjongste jeugd (JO10 en kabouters), AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waar we in het kader van de privacybescherming mee te maken hebben en een eventueel op te richten Kleding Fonds voor aanschaf/vervanging tenues.

Maar ook het afvoeren van oude materialen (doelen bv), de aanschaf van een paar nieuwe netten voor de jeugddoeltjes en het mogelijk weer “hebben” van een pupil van de week (ingaande seizoen 2018-2019).

Ook is een aantal data vastgelegd: 29 en/of 31 mei voor de voorrondes Penalty Bokaal 2018 en 2 juni voor SIXEN en de Finale Penalty Bokaal 2018.

/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/=/=

14 maart 2018 - Uit de bestuursvergadering (van 13 maart 2018)

In onze weer spic-en-span schone bestuurskamer (met dank aan de NL DOET-ers, zie 9 maart 2018) is een aantal steeds terugkerende zaken besproken (zoals bv de AVG van onze leden en kader als wel de VOG voor onze jeugdtrainers en begeleiders) maar ook ging het woord energie een aantal keren over tafel. Dit dan in relatie tot de mogelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen. Besloten is er nu even niet verder op in te gaan maar later in het jaar gaan we wel de haalbaarheid van zonnepanelen bij/voor ALC onderzoeken. Ook overwegen we zsm van energieleverancier te gaan veranderen.

Uiteraard waren er ook weer een aantal iets “lichtere” onderwerpen zoals bv het wassen van de scheidsrechters-tenues, de zoektocht naar een consul voor door-de-week (ivm met jeugdtrainingen) en de aanschaf van trainingshesjes met nummers voor de kabouters.

Vastgestelde data: de vrijwilligersavond (vrijdagavond 8 juni) en volgende vergadering (maandag 9 april om 19:30 uur).

/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/=/=

14 februari 2018 - Uit de bestuursvergadering (van 13 februari 2018)

Ter tafel kwamen weer een hele vracht aan onderwerpen.

Een kleine “greep“ daaruit oa de Collecte Jantje Beton (zie ook het nieuwsitem 13 februari), jeugdtraining in de zaal van Dorpshuis De Nieuwe Haven voor de allerjongste jeugd (JO10 en kabouters), AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waar we in het kader van de privacybescherming mee te maken hebben en een eventueel op te richten Kleding Fonds voor aanschaf/vervanging tenues.

Maar ook het afvoeren van oude materialen (doelen bv), de aanschaf van een paar nieuwe netten voor de jeugddoeltjes en het mogelijk weer “hebben” van een pupil van de week (ingaande seizoen 2018-2019).

Ook is een aantal data vastgelegd: 29 en/of 31 mei voor de voorrondes Penalty Bokaal 2018 en 2 juni voor SIXEN en de Finale Penalty Bokaal 2018.

=/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/==/=/=/=/=/=/=/=

20 januari 2018 - Uit de bestuursvergadering (van 18 januari 2018)

Tijdens de eerste vergadering van het bestuur in de nieuwe samenstelling is er een veelheid aan onderwerpen/actiepunten besproken.

Van eenvoudige besluiten als bv de aanschaf van netten voor de jeugddoeltjes, het repareren van een aantal sloten, het opzeggen van de KPN dongel en de waslijst van Goed Genog tot de wat “zwaardere” bespreekgevallen als bv VOG voor al onze jeugdtrainers en -begeleiders, de Rabobank Clubkas Campagne (de opvolger van de Fiets-sponsortocht) en het beheer van uitgegeven trainingspakken en voetbaltassen.

Tussen die 2 uitersten lagen ongeveer alle andere onderwerpen, zoals uiteraard ook de aanpassingen bestuur bij KNVB, KvK, website enz.

Kortom een “volle” maar zeer constructieve en productieve  avond. Het enthousiasme van 12 januari is bepaald niet getemperd in 6 dagen, integendeel!

Sjaak RosTerug naar de homepage