Home > nieuws

03 april 2018 - HOE/WAT Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank wil haar leden inbreng geven in de manier waarop sponsorgelden verdeeld worden. Dit gebeurt via de Rabobank Clubkas Campagne: eenieder met een Rabobank-rekening kan lid worden van de Rabobank en eenieder dit voor 10 april ís, ontvangt op 8 mei een vijftal stemmen. Deze kunnen uitgebracht worden op een aan de Rabobank Clubkas Campagne deelnemende vereniging in de regio waar de eigen bank onder valt. Maximaal twee stemmen per vereniging per lid.
 

Wat kunt u dus doen om onze vereniging te steunen? Als u een rekening heeft bij de Rabobank, kunt u lid worden. Doe dit dus voor 10 april 2018. Dit doet u door het volgende stroomschema te volgen:


1.Surfen naar website:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&lword=West-Friesland

2.Formulier invullen (naam, geb. datum, rekeningnummer en e-,ailadres) en versturen.


Wanneer u lid bent, ontvangt u op 8 mei van de Rabobank een e-mail met daarin een vijftal stemmen. Per lid kunnen er daarvan 2 uitgebracht worden op ALC en 2 op stichting De Valck. Naar rato van het aantal toegekende stemmen, wordt de sponsorpot van de Rabobank verdeeld. Wij zijn daarom enorm geholpen met uw stemmen!Terug naar de homepage