Home > nieuws

10 september 2018 - Dirk uit en Lid van Verdienste, Sjaak Ros in en voorzitter.

De ALV van afgelopen vrijdag in een goed gevulde kantine:

Tijdens de laatste vergadering als voorzitter behandelde Dirk Poot het grootste gedeelte van de agenda. De notulen en jaarverslagen werden behandeld, waarbij het financieel jaarverslag, alsmede de begroting van een toelichting werden voorzien door de penningmeester zelf. Na een zeer bewogen periode neemt Melissa de penningmeestertaken weer op zich en zij bedankte Carina voor het inspringen en waarnemen.

Pascal Kasten werd herkozen en aftredend voorzitter Dirk Poot kon met instemming van de vergadering Sjaak Ros benoemen tot voorzitter en met het uitspreken van zijn vertrouwen de voorzittershamer aan Sjaak overdragen.

Vervolgens nam Sjaak het voorzitten van de vergadering over en mocht gelijk in zijn functie van voorzitter Dirk bedanken voor zijn inspanningen tijdens de drie termijnen voorzitterschap en hem benoemen tot Lid van Verdienste.

Vanuit het bestuur werden de plannen mbt het kledingfonds uitgelegd en volgde er toelichtingen op ClubCollect (contributie-inning), AVG (privacywetgeving), VOG (veiligheid) en de sluitingstijd van de kantine. Tot slot werd de instemming gevraagd aan de vergadering voor het instellen van een kledingfonds en een contributieverhoging per seizoen 2019-2020.

Na de rondvraag werd Erwin Philippo nog bedankt voor zijn jarenlange inzet binnen de JC en toen was het tijd om handen te schudden en te borrelen.

Dank aan alle aanwezigen voor de belangstelling en Pim voor zijn hulp voor, tijdens en na de vergadering.

Bestuur vv ALCTerug naar de homepage