• Vervolgend op onze ereleden (zie 2 januari jl) hierbij onze leden van verdienste: